decor plane industrial work

SMS, 00-SMS-1412-XXXL, White Unisex Disposable Coverall, Size XXXL, 25/Box

$125.00

Coveralls XXXL, 1 Piece Microporous With Collar & Elastic Wrist

  • Coveralls With collar
  • Size: XXXL
  • 25 Coveralls per Box
  • Elastic Wrist

SKU: 00-SMS-1412-XXXL

7 in stock